با ساز لیر یا چنگ رومی آشنا شویم

ساز لیر (Lyre)، سازی است که با نام‌های شلیاق یا چنگ رومی هم در زبان فارسی به کار برده شده است. در اساطیر یونان، ساخت آن را برای اولین بار به هرمس نسبت می‌دهند. هم‌چنین شخصیت دیگر اسطوره‌های یونان، اورفئوس، نوازنده زبردست این ساز بوده و داستان‌های متعددی از او و سازش در اساطیر یونان موجود […]